Diensten Analyse van octrooieerbaarheid

De belangrijkste vereisten voor patenteerbaarheid van een uitvinding zijn nieuwheid en inventiviteit. Deze vereisten kunnen in detail worden onderzocht, door middel van een nieuwheidsonderzoek en een analyse van inventiviteit. Als eerste stap is het echter ook belangrijk om na te gaan of bepaalde andere belangrijke voorwaarden vervuld zijn.

Eerst en vooral moet het over een uitvinding gaan. Een uitvinding moet steeds een zeker technisch karakter hebben, bijvoorbeeld door een technische oplossing te geven voor een technisch probleem. Dit betekent dat louter abstracte ideeën niet octrooieerbaar kunnen zijn op zich.

Wat wordt niet beschouwd als uitvinding? Maar wel:
ontdekkingen, wetenschappelijke theorieën en wiskundige werkwijzen praktische toepassingen van theorieën, wiskundige methoden en ontdekkingen
esthetische creaties bescherming via auteursrecht en/of tekeningen- en modellenrecht;
octrooien voor technische middelen en werkwijzen voor het bereiken van een esthetisch effect
louter mentale activiteiten en spelregels; economische activiteiten (business methods)
computerprogramma's als dusdanig wel bescherming via auteursrecht; ook octrooibescherming mogelijk voor een 'in een computer geïmplementeerbare werkwijze' indien een bepaald technisch effect dat verder gaat dan de normale werking van de hardware
Methodes voor de presentatie van informatie op zich; user interfaces, gegevensstructuren Dergelijke methodes, interfaces of structuren waarbij een technisch effect bereikt wordt, zoals bijvoorbeeld een efficiënte gegevensopslag of beveiliging.

Een ander mogelijk obstakel wordt gevormd door uitvindingen die expliciet uitgesloten worden van octrooieerbaarheid. Deze omvatten bepaalde biologische en biotechnologische uitzonderingen voor plantensoorten en dierenrassen, werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten en/of dieren, methodes voor het clonen van mensen en/of het modifiëren van de erfelijke genetische identiteit van mensen, en het gebruik van menselijke embryo's voor industriële en/of commerciële doeleinden.

Een andere categorie van uitzonderingen betreft therapeutische, chirurgische en/of diagnostische methoden met betrekking tot mens- of diergeneeskunde.

Daarnaast bestaat er een uitzondering voor uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden, zoals bijvoorbeeld uitvindingen die enkel toepasbaar zijn als chemisch wapen.

Naast de voorwaarden van nieuwheid en inventiviteit bestaat er ook een voorwaarde van industriële toepasbaarheid. Deze voorwaarde zal echter slechts uitzonderlijk een struikelblok vormen, en wordt normaal automatisch vervuld door het vereiste technisch karakter van de uitvinding.