Diensten Analyse van octrooieerbaarheid

Een nieuwheidsonderzoek is een onderzoek naar de stand der techniek om te achterhalen of de uitvinding op zich nieuw is. Het is gebruikelijk dat een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een octrooigemachtigde of een professionele octrooi-onderzoeker vooraleer een octrooiaanvraag wordt ingediend.

Het onderzoek kan een zoekopdracht omvatten in één of meerdere octrooidatabanken, maar ook in andere bronnen, zoals in wetenschappelijke publicaties of via een algemene zoekmotor, zoals Google.

Een gebrek aan nieuwheid vereist dat de uitvinding beschreven wordt met al zijn essentiële elementen in één enkel document .

Wanneer een octrooi wordt aangevraagd, is de eerste stap in de procedure gewoonlijk het uitvoeren van een officieel nieuwheidsonderzoek door de toegewezen Onderzoeker (Patent Examiner) van het Octrooibureau. De uitvinder kan echter, dankzij een voorafgaand nieuwheidsonderzoek uitgevoerd door een gemachtigde of professionele octrooi-onderzoeker, bepalen of zijn uitvinding nieuw is, en dus aan de belangrijkste vereiste voor patenteerbaarheid voldoet. Dit betekent dat hij de noodzakelijke middelen voor het verkrijgen van een octrooi pas hoeft toe te kennen na een eerste idee gevormd te hebben over de haalbaarheid, en dus bijvoorbeeld de kosten voor het laten uitwerken van een octrooiaanvraag door een octrooigemachtigde kan uitsparen wanneer de uitvinding niet nieuw is.

Een ander voordeel van een nieuwheidsonderzoek is dat het de uitvinder toelaat om de unieke elementen van zijn uitvinding duidelijk te bepalen. Alles wat niet in de stand der techniek werd gevonden kan mogelijk een basis vormen voor octrooieerbaarheid. Dit betekent dat het doel van de uitvinding, dus het voordeel ten opzichte van de stand der techniek, soms sterk kan verschillen van de oorspronkelijke bedoeling van de uitvinder, afhankelijk van welke vergelijkbare uitvindingen reeds gekend zijn.

Een volgende stap in de analyse van octrooieerbaarheid voorafgaand de indiening van een octrooiaanvraag omvat typisch een analyse van inventiviteit, waarbij onderzocht wordt of het mogelijk is om de uitvinding te bereiken door een voor de hand liggende combinatie van meerdere documenten die gevonden werden in het nieuwheidsonderzoek.