Diensten Analyse van octrooieerbaarheid

Inventiviteit duidt, in het dagelijks taalgebruik, op de vaardigheid om nieuwe concepten te bedenken. Het wordt hierbij vaak aangenomen dat dit een creativiteit vereist om onverwachte verbanden te leggen. In het octrooirecht bestaat een inventiviteitsvereiste voor de octrooieerbaarheid van een uitvinding, of meer bepaald, de vereiste dat de uitvinding een zogenaamde 'uitvinderswerkzaamheid' (inventive step of non-obviousness) bezit. Dit betekent dat de uitvinding niet op een voor de hand liggende wijze uit de stand der techniek mag voortvloeien voor de vakman.

Het juridisch concept 'uitvinderswerkzaamheid' is echter veel duidelijker afgelijnd dan wat men gebruikelijk zou beschouwen onder de noemer 'inventief' in het dagelijks taalgebruik. Een gebrek aan nieuwheid vereist dat de uitvinding beschreven wordt met al zijn essentiële elementen in één enkel document , maar bij een gebrek aan uivinderswerkzaamheid is het nodig om meerdere documenten te combineren om alle elementen van de uitvinding te bereiken.

Het is hierbij belangrijk dat de vakman een motivatie moet vinden in deze documenten om, met een redelijke verwachting van succes, de combinatie uit te voeren om zo de uitvinding in zijn geheel te bereiken. Dit wil zeggen dat het niet voldoende is dat alle elementen van de uitvinding terug te vinden zijn in tenminste één document om een gebrek aan inventiviteit aan te tonen, maar ook dat er een duidelijke reden is om deze combinatie te maken en dat de combinatie niet zou leiden tot tegenstrijdigheden die de vakman moet oplossen.

Een analyse van inventiviteit vertrekt daarom steeds van een aantal gelijkaardige documenten die de stand der techniek vertegenwoordigen, bijvoorbeeld gevonden in een nieuwheidsonderzoek. Indien alle elementen van de uitvinding kunnen gevonden worden door verschillende documenten te combineren, is het belangrijk om de mogelijke motivatie van de vakman te onderzoeken om de uitvinding te bereiken op basis van deze documenten. Deze analyse dient steeds te gebeuren op een objectieve wijze, zonder hindsight. Eens de uitvinding gekend is, is deze namelijk vaak gemakkelijk af te doen als 'voor de hand liggend’, terwijl dit niet noodzakelijk het geval is voordat men kennis had van de uitvinding.