Diensten Clarity IP

Analyse van octrooieerbaarheid

Opstellen van een octrooiaanvraag

  • Op basis van een door u aangeleverde beschrijving van uw uitvinding wordt een octrooiaanvraag opgesteld
  • Conclusies (claims) worden opgesteld om een zo ruim mogelijke bescherming te definiĆ«ren in het licht van de stand der techniek.
  • Door u aangeleverde figuren worden verder uitgewerkt en opgemaakt om aan de vormvereisten te voldoen

Verdediging in verleningsprocedure

Na indiening van uw octrooiaanvraag worden antwoorden ter verdediging van uw aanvraag uitgewerkt op objecties van het octrooibureau

Marktvrijheidsanalyse

  • Een zoekopdracht wordt uitgevoerd naar verleende patenten die van kracht zijn, waarop uw product inbreuk zou kunnen maken
  • Een risicoanalyse wordt uitgevoerd op basis van de resultaten
  • Defensieve en/of offensieve strategieĆ«n worden voorgesteld om inbreuk te vermijden en/of licentieovereenkomsten te onderhandelen

Oppositie

Wij vechten een verleend octrooi van een concurrent aan, of verdedigen uw rechten bij oppositie door een concurrent

Analyse van inbreuk

Wij onderzoeken of uw concurrent inbreuk maakt op uw verleend octrooi

Beheer IP portefeuille

Wij beheren uw intellectuele eigendom portfolio

Commercialisering

Wij bieden ondersteuning bij het vermarkten of verkopen van uw uitvinding, octrooiaanvraag of verleend octrooi, of bij het onderhandelen van een licentieovereenkomst voor uw verleend octrooi

IP strategie

Wij werken een coherente strategie voor het beschermen van uw intellectuele eigendom uit