FAQ   Antwoorden op enkele veelgestelde vragen

Patent vs. Octrooi, wat is het verschil?

Wat is het verschil tussen een patent en een octrooi. Octrooi vs. Patent: dit is een octrooi-bewijs uitgereikt door de Nederlandse overheid.
Wat is het verschil tussen een patent en een octrooi?

Er is geen enkel verschil tussen een patent, een octrooi en een brevet. Deze drie termen zijn synoniemen en verschillen slechts in hun oorsprong. Het oorspronkelijk Nederlands woord Octrooi wordt gebruikt in de Belgische en Nederlandse wetgeving.

In courant taalgebruik wordt Octrooi vaak vervangen door het aanvaard synoniem Patent, wat overeenstemt met de Engelse en Duitse term. Eveneens correct, maar minder gangbaar, is het woord Brevet, wat ontleend is uit het Frans.

Wat is het verschil tussen een patent en een octrooi. Octrooi vs. Patent: dit is een patent uitgereikt door de Verenigde Staten.
Wat is het verschil tussen een patent en een octrooi. Octrooi vs. Patent: dit is een patent uitgereikt door Duitsland

Het woord octrooi, of dus patent of brevet, wordt zowel gebruikt voor een exclusief recht dat verleend wordt aan de eigenaar van het octrooi, als voor het document dat bij verlening wordt gepubliceerd. Het octrooi als recht is een soort ruil tussen de eigenaar van de uitvinding, bijvoorbeeld de uitvinder zelf, en het publiek. Het openbaar maken van de uitvinding wordt hierbij gecompenseerd door het recht om uitbating van de uitvinding door derden te verhinderen in het rechtsgebied van de uitreikende overheid, gedurende de termijn waarvoor het patent verleend werd.