Welkom bij Clarity IP

Peter Clerinx, octrooigemachtigde

Peter Clerinx
European Patent Attorney

Peter Clerinx is Europees octrooigemachtigde met jaren ervaring in het aanvragen en verdedigen van patenten voor onderzoeksinstellingen, universiteiten, grote bedrijven en KMO's. Peter studeerde in 2001 af als Natuurkundige aan de Vrije Universiteit Brussel. In het begin van zijn carrière werkte hij als onderzoeker in medische beeldvorming, stralingsdosimetrie, beeldherkenning en machine learning.

Clarity IP Introductie

Clarity IP bvba is een jong en dynamisch consultancy-bedrijf dat werd opgericht door Peter Clerinx in 2013. Wij zijn gevestigd in Landen (3400), België.

Wij kunnen, naast tal van andere diensten, u helpen met een patent aanvragen, bijvoorbeeld een patent aanvragen in België, andere Europese landen, de Verenigde Staten, of elders.

Wij werken nauw samen met andere gemachtigden om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen.

Clarity IP bvba, Peter Clerinx

Diensten

Clarity IP verleent advies en diensten met betrekking tot intellectuele eigendom, in het bijzonder octrooien (patenten). Wij verlenen helder en praktisch advies over hoe u uw uitvinding kan beschermen.

Wij bieden duidelijke oplossingen op maat voor het beschermen van uw uitvinding. U kan terecht bij ons voor het analyseren van de octrooieenbaarheid van uw uitvinding, onderzoek naar de relevante stand der techniek (prior art), het opstellen en verdedigen van octrooiaanvragen, het vermarkten en/of verkopen van uw uitvinding, het definiëren van een goede IP strategie en het beheren van uw octrooiportfolio.

Meer informatie

Hoe patent aanvragen?

Er bestaan tal van opties om bescherming voor uw uitvinding te bekomen. Een belangrijke overweging is in welke landen u bescherming wenst. Vaak zien uitvinders het groot, en wensen ze wereldwijd patentbescherming. Het is echter belangrijk om te beseffen dat dit, op een paar uitzonderingen na (denk bijvoorbeeld aan de pharma-industrie of microsoft), onbetaalbaar is. Een goede start is een patent aanvragen in België, een Europees patent aanvragen, of een internationale aanvraag indienen. In sommige gevallen is een Nederlandse octrooiaanvraag of een Britse octrooiaanvraag ook een goede eerste stap.

Bij een Europese octrooiaanvraag kan u, na verlening, beslissen in welke landen u dit patent wil valideren. Bij een Internationale octrooiaanvraag moet u pas na 31 maanden beslissen in welke landen of regio's u de aanvraag wil verderzetten. Meer informatie - hoe patent aanvragen

Clarity IP is actief in alle technische velden die verband houden met natuurkunde, engineering en informatica.

  • systems-on-chip,
  • signal processing, computer hardware and software, data communication,
  • mechanical assemblies, motors, actuators and motor control,
  • biomedical and medical devices, biosensors.
Imaging pixel arrays - Display pixel arrays - octrooigemachtigde - Peter Clerinx - ClarityIP

Beeldschermen en camera's - pixel arrays

Microfluidics - octrooigemachtigde - Peter Clerinx - ClarityIP

Microfluidics

Semiconductor design - Semiconductor processing - Integrated Circuits - octrooigemachtigde - Peter Clerinx - ClarityIP

Geïntegreerde schakelingen (IC's) - Halfgeleiderdesign - Halfgeleider processing

Medical Devices - octrooigemachtigde - Peter Clerinx - ClarityIP

Medische apparaten - Medische beeldvorming

Medical imaging - octrooigemachtigde - Peter Clerinx - ClarityIP

Ionizerende straling - Stralingsdosimetrie

Computer Vision - octrooigemachtigde - Peter Clerinx - ClarityIP

Computer Vision - Beeldherkenning - Beeldverwerking

Data Mining - octrooigemachtigde - Peter Clerinx - ClarityIP

Data mining - Machine learning

Fysica - Natuurkunde - Ontdekkingen - octrooigemachtigde - Peter Clerinx - ClarityIP

Toepassingen van geavanceerde fysica en/of wiskunde

Artificial intelligence - octrooigemachtigde - Peter Clerinx

Kunstmatige intelligentie

Wat is een octrooigemachtigde? (patent attorney)

Een octrooigemachtigde (patent attorney) heeft een technische of wetenschappelijke achtergrond. Hij stelt octrooiaanvragen op voor cliënten, dient deze octrooiaanvragen in, en verdedigt de aanvraag bij de officiële instanties.

octrooigemachtigde België

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, bestaat er in België geen Orde van octrooigemachtigden, en hebben octrooigemachtigden geen pleitrecht voor een rechtbank. Belgische octrooigemachtigden treden namens cliënten op bij de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE). Toelating tot het beroep van octrooigemachtigde gebeurt in België via een examen georganiseerd door de DIE. Meer informatie: octrooigemachtigde België

Europees octrooigemachtigde

Europese octrooigemachtigden (European patent attorney) hebben de bevoegdheid om namens hun cliënten op te treden bij het Europees Octrooibureau (European Patent Office - EPO). Zij voeren de beschermde titel van Europees Octrooigemachtigde (European Patent Attorney) en zijn lid van het Instituut van Europees Octrooigemachtigden. Meer informatie: European patent attorney

Clarity IP bvba, Peter Clerinx, Europees octrooigemachtigde

Neem contact met ons op voor meer informatie.